Експертен екип провери сигнал за мъртва риба в река Струма

Новините

10-09-2016, 18:32

Снимка:

bg.wikipedia.org

Автор:

blagoevgradutre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Глоби за бракониерите по Струма и Места

Самоук майстор построи лифт над река Места

Съвместната проверка е извършена в границите на село Жабляно

Сигнал за замърсени води и наличие на мъртва риба в река Струма бе получен вчера на „зеления телефон“ в Министерството на околната среда и водите и веднага бе проверен от експертен екип.
Съвместната проверка е извършена в границите на с. Жабляно, след язовир "Лобош" от представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград, на РИОСВ-Перник и на Изпълнителна агенция по околната среда. Взети са водни проби, след техния анализ резултатите ще бъдат предоставени на РИОСВ-Перник.
По данни от направените експресни тестове се касае за намалено съдържание на кислород във водата, характерно за маловодие през този годишен период. Не е налице токсично замърсяване, а кислороден дефицит.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен