Обследваха водните обекти в Кюстендилско

Пропуски в техническата експлоатация са били констатирани най-често при малките язовири

Назначена от областния управител на Кюстендилска област Виктор Янев междуведомствена комисия е извършила обследване на водните обекти в областта, съобщи БНР. Техническото и експлоатационно състояние на язовирите "Дяково", "Калин", "Малък Калин" и "Карагьол" е добро, казаха от комисията. Пропуски в техническата експлоатация са били констатирани най-често при малките язовири в управление на общините, които според наблюденията на експертите в комисията не залагат бюджет в необходимия размер за поддържане на общинските хидротехнически съоръжения. По отношение поддържането на проводимост на речните легла в границите на урбанизираните територии общините полагат значителни усилия за почистването им, но отново стои проблемът с липсата на достатъчни финансови средства, експертен капацитет и технически ресурси, казаха още от комисията. Незадоволително е и състоянието на отделни участъци от речните корита извън урбанизираните територии. Проверката е установила, че не са изпълнени предписанията към собствениците относно конструктивната сигурност на водоем - частна собственост в землището на село Долистово, община Бобов дол и водоем в землището на село Катрище, община Кюстендил.