Избрани Новини

Разложани обсъдиха бъдещото развитие на общината

Проведе се обществено обсъждане на Общия устройствен план на Община Разлог

Обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план на Община Разлог, доклада за екологична оценка към него и доклада за оценка за съвместимост се проведе в залата на Общински съвет-Разлог.
Арх. Димитър Костов, ръководител на проектантския екип, разработил ОУПО, представи доклада, като запозна присъстващите с предназначението, нормативната база, целите, задачите и основните предвиждания на ОУПО по отношение на урбанизирани територии, устройство на земеделски и горски територии, културно-историческо наследство на общината, устройствен режим на териториите и др. Екологичната оценка бе представена от Екатерина Гюлеметова.
Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев сподели своето удовлетворение, че планът е разработен на база на подробни проучвания и анализи и е в съответствие с одобрените вече стратегически документи и планове на Община Разлог и региона.
Главната цел на плана, който е с дългосрочен период от 20 години, е създаване на териориална планова основа за дългосрочно устойчиво и устройствено развитие в съответствие с целите на социално-икономическото й развитие и със специфичните местни природни, културно-исторически, туристически и други ресурси на община Разлог.

На консултациите по обсъждане на Общия устройствен план присъстваха жители на Разлог, общественици и общински съветници от ОбС-Разлог.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)