Инспектират обновяването на пътя Рила - Рилски манастир

Ремонтът се финансира от Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Днес екипът за управление на проекта по обновяване на пътя Рила - Рилски манастир ще провери напредъка при рехабилитацията и реконструкцията на отсечката. Ремонтът на пътя за Рилския манастир се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Строителните работи на един от най-натоварените през лятото участъци от третокласната мрежа се извършват без отбиване на движението, тъй като пътят е единствената връзка със Светата обител. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"