Представиха проекта "Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград“

Целта на услугите е да бъде оказана подкрепа на родителите в отглеждането на деца със специфични потребности

Проектът „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград“ бе представен днес на пресконференция в Община Благоевград.Той се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Целта на услугите, които се предоставят чрез проекта, е да бъде оказана подкрепа на  родителите в отглеждането на деца със специфични потребности, както и да бъдат стимулирани за по-голяма активност, с цел осигуряване на по-добра семейна среда. Целевата група на проекта  „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград“ са деца и родители от уязвими общности, както и деца с увреждания и техните семейства.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква повишаване на общото благосъстояние на децата, подобряване на училищната готовност, разширяване и устойчивост на услугите с интегриран характер в Община Благоевград, насочени към деца и семейства от рискови групи. Стойността на проекта е над 585 хил. лева и е с продължителност 26 месеца.

„Този проект има предистория. Това е надграждане на проект, финансиран от Световната банка в предишния Програмен период, чрез който проект се построи и оборудва Център за ранно детско развитие. Когато нещо се надгражда и продължава, означава, че то е качествено. Когато има нова услуга, е много важно тя да се развие правилно и качествено“, подчерта по време на пресконференцията заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова. „През септември 2015 година представители на Световната банка посетиха Центъра за ранно детско развитие. В момента, в който видяха как се работи с децата, веднага гарантираха, че  този проект ще бъде продължен“, поясни още Христина Шопова.

Ръководителят на проекта Симона Митова обясни, че родителите ще имат възможност да получат комплексна подкрепа, изцяло свързана с грижите за малките деца, както и че ще бъде осигурено и консултиране от специалисти.

В рамките на проекта са предвидени общо пет вида дейности. Първата от тях касае ранна интервенция на уврежданията. При нея целта е да бъде предотвратено изоставянето и институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на деца с увреждания. Втората дейност от проекта е концентрирана върху осигуряване на подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Проектът „Услуги за ранно детско развитие" предвижда още предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране за формиране на родителски умения у бъдещи и настоящи родители, при които са констатирани дефицити на връзката родител-дете.  Чрез проекта ще бъде осигурено редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, като услугата е и мобилна, когато е  необходимо.

С реализирането на проекта се цели и увеличаване на готовността на децата и мотивацията им за равен старт в училище. За работа с децата и техните родители ще бъдат назначени специалисти, сред които медицински сестри, психолог, социални работници, медиатори, педиатри и стоматолог. Работните места ще бъдат обявени на сайта на Община Благоевград – www.blgmun.com.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен