Избрани Новини

200 социално слаби и болни хора в Кюстендил ще получават топъл обяд

Периодът за изпълнение на проекта е до края на април 2017 година

200 нуждаещи се жители на община Кюстендил ще получават безплатен топъл обяд - супа, основно ястие и хляб, по проект, спечелен от община Кюстендил, предаде Дарик. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 127 006,00 лева. Периодът за изпълнение на проекта е до края на април 2017 год.
Започна набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд". Това става по списъци предоставени от Дирекция „Социално подпомагане" - Кюстендил. Става дума за хора на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца,получаващи минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, инвалидност, социална или наследствена пенсия и др.
Храната се приготвя в кухненския блок на Комплекс за социални услуги - Кюстендил и се предоставя на потребителите на услугата на място - в Общинска социална трапезария. По изключение, предоставяната храна от Общинска социална трапезария - Кюстендил може да се доставя до адреса на лицето, за домашна консумация, когато ползвателят е лице с тежко увреждане и живее в друго населено място от общината.

Кандидатите трябва да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания; (Чл.10 т. 5 от ППЗСП);
Кандидатите трябва да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години; (Чл.10 т.6 от ППЗСП);
Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден, както следва:

От 08:00 часа до 17:00 часа, в Изнесеният офис на Комплекс за социални услуги - Кюстендил, намиращ се в гр. Кюстендил, Общинска поликлиника, каб. 119, телефон за връзка- 0888465473
От 08:00 часа до 15:00 часа, в Общинска социална трапезария, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд №1, павилион 2 и телефон за връзка 0882305269.

 

 

  


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)