Нарушения на Закона за храните откриха в обекти, обслужващи деца

В региона са проверени 93 обекта, предлагащи храни в детски заведения

През февруари 2016 г. Върховната административна прокуратура разпореди на своите окръжните структури провеждане на проверки за спазване на специфични изисквания към безопасността и качеството на храните. Във фокуса й бяха поставени детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. Поводът за това станаха зачестилите случаи в страната, както и публикации в средствата за масово осведомяване, за консумирани от ученици напитки и храни, съдържащи опасни за здравето съставки, психотропни вещества или химически замърсители от околната среда.

В периода на проверките от 1.03.2016г. до 23.06.2016г., възложени от Окръжна прокуратураБлагоевград, в региона са проверени 93 обекта, предлагащи храни в детски заведения, училищните столове, търговски обекти на територията и в непосредствена близост до детски заведения и училища. В 9 от тях е констатирано неспазване на Наредба № 9 и несъответсвия с изискванията на Закона за храните. За тях ОДБХ-Благоевград състави предписания с посочени конкретни мерки за отстраняване на несъответствията и нарушенията, както и актове за установяване на административни нарушения. Спрени са от реализация храни и напитки, несъответстващи на законните изисквания.