Училища в Гърменско стават средищни

Това са училищата в Рибново, Огняново и Долно Дряново

На последното заседание на ОбС – Гърмен местните парламентаристи възложиха на  кмета на  общината Минка Капитанова да изготви мотивирано предложение до МОН за включването на три  училища от общината в списъка на средищните училища през учебната 2016 - 2017. Това са СОУ „Йордан Йовков” в Рибново, ОУ „Пейо Яворов” - Огняново и ОУ „Христо Ботев” в село Долно Дряново.

Средищните училища са тези, в които учат деца, пътуващи от няколко населени места. Тези училища през тази година се очаква да бъдат задължени да осигурят възможност за целодневно обучение за учениците от 1 до 8 клас, което няма да е задължително за децата, се казва в Наредба на МОН.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен