74 години средно живеят в Кюстендил

Средната продължителност на живота в областта е под средната за страната - 74.5 години

74.1 години е средната продължителност на живот общо за населението на област Кюстендил, изчислена за периода 2013 - 2015 г. Спрямо предходния период 2012 - 2014 г. тя намалява с 0.7 години. Средната продължителност на живота в областта е под средната за страната - 74.5 години. Тя варира от 72.6 години в област Видин до 76.5 години в област Кърджали.
Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 70.7 години, докато при жените е 77.6 години.
За осем години в периода между 2008 и 2015 г. средната продължителност на живота е нараснала с 1.1 години. При жените тя се увеличила с 0.8 години, а при мъжете - с 1.2 години.
Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в областите Враца (8.3) и Монтана (8.0 години), а най-малка - в област Кърджали (6.0 години). За област Кюстендил тази разлика е 6.9 години.