Избрани Новини

В Петрич приемат заявки за лични асистенти

Проектът е и за социален асистент и домашен помощник

Днес започна приемът на документи за ползване и предоставяне на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Домашен помощник”, здравни и медицински услуги, съобщиха от Община Петрич. Документи се подават на място в Общинска администрация Петрич, всеки работен ден до 17 юни. Образци на документите могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на общината. Там е поместена и допълнителна информация за условията, на които следва да отговарят ползвателите на социалните услуги и тези, които ще ги предоставят.

Проектът на община Петрич е "Подкрепа за независим живот и преодоляване на социалната изолация на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Осигуряване на комплексни грижи чрез Център за почасови услуги” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Независим живот”.

Бюджетът на проекта е 489 197, 11 лв с ДДС. Според него от услугите ще могат да се възползват общо 112 нуждаещи се лица, 56 е броят на тези, които ще бъдат наети да предоставят услугите в община Петрич.

По социалния проект ще се разкрие Център за почасови услуги, които ще се предоставят на база на индивидуалните потребности на всяко одобрено лице. Хората, които бъдат одобрени, ще могат да ползват три вида социални услуги – „Личен асистент”, „Домашен помощник” и „Социален асистент”. Освен тях потребителите за първи път ще се възползват също от услуги на медицинско лице, както и от подкрепа на специалист психолог.

Лицата, които могат да ползват социалните и здравни услуги са: самотно живеещи лица над 65 години в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в това число и деца. След приключването на приемът на документи, ще бъдат извършени индивидуални социални оценки на кандидатите чрез посещение по домовете и едва тогава ще се направи класирането за подбор на тези, които да бъдат включени.

18 месеца е срокът през който по проекта ще бъдат активни социалните услуги – „Личен асистент”, „Домашен помощник” и „Социален асистент” и медицинските услуги, които са новият елемент.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)