В Сапарева баня сливат две училища

Това са ПГТА "Алеко Константинов" и и ОУ "Христо Ботев"

Общинското ръководство на Сапарева баня организира информационна среща по повод смяната на статута и финансирането на ПГТА "Алеко Константинов" и преобразуването чрез сливане на двете училища – гимназията и ОУ "Христо Ботев", информират от пресцентъра на курортния град. Срещата се проведе в малкия салон на НЧ "Просветен лъч – 1905", като на нея присъстваха родители, директори, учители и други заинтересовани лица. В разяснителната среща участие взеха и експерти от РИО на МОН-Кюстендил, които дадоха отговори на възникналите въпроси от страна на гражданите. Това бяха Теодора Йорданова, началник-отдел "АПСИО" и Силвия Тонева, старши експерт по професионално образование. Председателят на Общинския съвет Иван Куйов запозна присъстващите с мотивите за предприетите действия по повод преобразуването, както и с решенията на ОбС-Сапарева баня по тази тема. Той обясни, че е получено писмо от Министерството на образованието за смяна на финансиращия орган. В писмото е било посочено, че поради малкия брой ученици в училище, при липса на заявено желание от Община Сапарева баня, МОН ще предприеме необходимите мерки съгласно нормативната уредба. Това е и един от сериозните мотиви за преобразуването- намаляване на раждаемостта през последните години и съответно намаляване на броя на учениците в дневна форма на обучение в ПГТА.

Иван Куйов бе категоричен, че за всички е приоритет учениците да имат възможност да получават средно образование в Сапарева баня, както и да се запазят атрактивните професии, изучавани в гимназията. Затова е взето и решение от ОбС и Общинското ръководство финансиращ орган да бъде Общината, както и двете училища да се слеят в едно СОУ с обучение на ученици от 1-ви до 12-ти клас. Приемът на ученици за средно образование ще бъде след 7-ми и след 8-ми клас. Председателят на ОбС припомни също така и приетите решения от общинските съветници в Сапарева баня за промяната на статута на ПГТА от държавно в общинско училище и за промяната на финансирането, което ще става от бюджета на Общината. В края на месец април, на сесия на ОбС, бе прието решение и за сливане на двете училища.

В информационната среща взеха участие също така и зам.кметът Евелина Нешева, Михаела Динева - директор дирекция "АПИО", Марта Желязкова-Копанарска – експерт от администрацията, както и общински съветници.