Събориха опасна сграда в Благоевград

Прави се по нареждане на кмета Камбитов

По нареждане на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, общинска фирма „Биострой” премахва опасна къща, която се намира на улица „Илинден” 2 . Своевременните действия са предприети, след като е извършена проверка, при която е констатирано, че двуетажната постройка представлява реална опасност от самосрутване. По вътрешните и външните стени специалистите са констатирали пукнатини, а на места те са били наклонени. ВиК инсталациите и електроинсталациите са оголени, което създава опасност от възникване на пожар. Покривната конструкция също е била частично разрушена. Мерките са събаряне на опасната сграда са взети и с цел да се предпази живота на обитаващите я често бездомни хора и безстопанствени животни.

По време на премахването на сградата присъстваха специалисти от Община Благоевград, полицейски служители, технически органи, които да следят за безопасното изпълнение на заповедта на кмета Камбитов за премахване на сградата. В момента се извършват дейности за почистване на мястото. Теренът ще се рекултивира и ще бъде превърнат в зелена площ.