Пет детски полицейски управления учредяват в Кюстендилско

Проектът обхваща децата от начален и прогимназиален етап на обучение

Проектът „Детско полицейско управление“ официално стартира днес в 12.00 ч. в цялата страна. В Кюстендилска област ще бъдат учредени 5 детски полицейски управления и ще обхваща децата от начален и прогимназиален етап на обучение. Основната цел на инициативата е под формата на игри и забавления у подрастващите да бъдат формирани знания и умения за опазване на своя и на своите приятели живот, поведение при трудна ситуация в къщи, на улицата, в училище или в планината, знания за правата и задълженията, които имат като пълноправни членове на обществото. Програмата „Детско полицейско управление" ще бъде реализирана от служители на МВР от структурите на „Охранителна полиция", „Пътна полиция" и „Криминална полиция", психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти от Български Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духовни лица, представители на правосъдната система. Всяко Детско полицейско управление ще има своя педагогически наставник. Адресите на Детските полицейски управления в Кюстендилска област са: ОУ „Кирил и Методи“ – Кюстендил, ОУ „Марин Дринов“ – Кюстендил, ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница, ОУ „Никола Вапцаров“ – Бобов дол, и СОУ „Христо Ботев“ – Кочериново.