Избрани Новини

Стартира информационна кампания "Добри и безопасни условия на труд"

Крайният срок за кандидатстване изтича на 14 юни 2016 г. в 17.30 часа

Екипът на Областния информационен център – Благоевград стартира информационна кампания на територията на областта за представяне на схема „Добри и безопасни условия на труд“.

Кампанията ще се проведе в периода 14 – 20 май, като целта на срещите по места е да се даде яснота на кандидат-бенефициентите по условията за кандидатстване по схемата, както и да получат възможност да зададат своите въпроси на експертите.

В първия такъв форум се включиха работодатели от различни сфери на икономиката и социално-обществения сектор. Експертите им разясниха как да се кандидатства и кои са основните моменти при попълването на електронния формуляр за кандидатстване в системата ИСУН 2020.

Крайният срок изтича на 14 юни 2016 г. в 17.30 часа. Процедурата има за цел да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и чрез въвеждането на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси. Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на местоработата.

Допустими кандидати по процедурата са микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели. Всеки от подадените проекти може да бъда на стойност от 50 000 лв. до 391 166 лв. Кампанията в Пиринския край продължава на 17 май от 11.00 часа в залата на партера на община Гоце Делчев. На 18 май процедурата ще бъде представена в Разлог, а на 19 и 20 май – съответно в Петрич и Сандански.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов