Избрани Новини

Кметът на Петрич даде на прокурор кмета на Старчево Георги Кузманов

Отдал под наем близо 10 дка земеделска земя, частна общинска собственост

Кметът на Петрич Димитър Бръчков сезира Прокуратурата за превишаване на правомощия от кмета на село Старчево Георги Кузманов, съобщиха от пресцентъра на общината. Кметът на село Старчево е отдал под наем близо 10 дка земеделска земя, частна общинска собственост, намираща се в землището на село Рибник. Управникът е подписал договор на 04.01.2016 г. като наемодател, което противоречи на закона и е отдал имота, без да спазва процедурата регламентирана в Наредбата на ОбС за придобиване, разпореждане и управление на общинска собственост във връзка със ЗОС. Освен това е определил месечен наем в размер на 20 лева с ДДС, с което е нарушил и ЗДДС, тъй като кмет на село не разполага с правомощия да определя коя стока се облага или не с този данък. Не е ясно и на какво основание е определен наема, също и на кого се заплаща. Идентичен е случая в село Старчево за превишаване правомощията на кмета Георги Кузманов и при отдаването под наем на помещение 78 кв.м., намиращо се в сградата на закритото ОУ „Христо Ботев”, публична общинска собственост. Кузманов е сключил договор на 30.09. 2013 г. като наемодател, определяйки цена от 75 лева месечен наем за цитираното помещение. Този имот се отдава по реда на същата Наредба за управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на Общинския съвет. Кметът на общината има пълномощията да подпише и сключи договора. Наемателят на училищното помещение, фирмата „Динак - Трейд” ЕООД твърди, че наемът е заплащан на кмета на с. Старчево, който е издавал фактури за това. Средствата от месечният наем не са постъпвали в бюджета на община Петрич, поради което освен превишаване на правомощия от кмета на селото е налице и ощетяване на общинския бюджет. Третият случай в сигнала до прокуратурата срещу кмета на село Старчево касае подписан от него протокол на 10.12.2012 г. за извършено СМР на обект – футболно игрище на стойност 9 350 лева. Протоколи от този вид се изготвят и подписват само от служители на Общинска администрация с нужната техническа провоспособност, каквато не притежава кметът на село Старчево. Същият не е бил определен да подписва протокол за СМР и с заповед на кмета на общината. Предвид описаните случаи с приложени документи към тях, кметът на общината Димитър Бръчков настоява за извършването на предварителна проверка за евентуално установяване на данни за извършени престъпления от общ характер.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)