Млади доброволци дискутират дейността си в БЧК - Благоевград

Те са на обучение в Банско

Младежи-добрволци от над 10 страни, които са на обучение в Банско, днес ще проведат среща с доброволците на БЧК в Благоевград. Срещата ще се проведе в Областния съвет на БЧК от 16 часа.

Младите хора от АДРА ще се запознаят с дейностите на червенокръстците в областната организация и ще разкажат за направеното от тях в областта на благотворителността и оказването на помощ на социално слаби и онеправдани хора.