Удължават срока за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн

До тази дата е и срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по Закона за тютюна

Със заповед на министъра на земеделието и храните се удължава срокът за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводители за реколта 2016 г. до 3 юни. До тази дата е и срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по Закона за тютюна. Регистрацията на личните данни, информацията за площите и регистрацията на договора за изкупуване на тютюн се извършва едновременно при регистрация на производителя, а не на етапи. Регистрацията в регистъра е едногодишна и не се прехвърля автоматично за следващата година.