Разкриват Център за обществена подкрепа в Благоевград

Центърът ще бъде с капацитет 40 места

По предложение на кмета д-р Атанас Камбитов предстои да бъде изграден Център за обществена подкрепа в Благоевград. Създаването на новата социална услуга беше гласувано по време на редовна общинска сесия. Центърът ще се помещава в сградата на Дома за деца,  лишени от родителски грижи, а разкриването на услугата се финансира от държавата. 

"Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги, които ще бъдат предоставяни на обществото. Основните му функции са в него да се обучават специалисти, работещи в социалните звена, както и да бъде оказвана помощ на хора със специфични проблеми от страна на психолози и психотерапевти. Разкриването на подобна социална услуга се налага след идентифициране на потребности в обществото.

Центърът за обществена подкрепа ще бъде с капацитет 40 места, като в него ще работят осем служители.

В момента в Община Благоевград се предоставят общо 23 социални услуги, които задоволяват потребностите на голяма част от уязвимите групи на населението, а разкриването на новата социална услуга е с цел  да се отговори максимално ефективно на заявените нужди на жителите.

Община Благоевград води целенасочена политика в посока създаване на необходимите условия за хора със специфични нужди.  Сред приоритетите на Общината са разработването както на нови социални услуги, така и предоставяне на такива, насочени към коригиране на негативните поведенчески модели, семейно консултиране и реинтеграция на деца, напускащи социалните институции.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"