Избрани Новини

Броят каруца по каруца в Гоце Делчев

"Арестуват” овце и крави за паша в паркове

Каруците в община Гоце Делчев бяха преброени от общински експерти, информира kmeta.bg. Установено бе от тях, че има точно 662 талиги във всичките 12 населени места на територията на общината. Кметството всяка година през месец април прави актуализация на списъците със собственици на каруци. Съвместно с ОД на МВР се правят проверки за тяхното състояние и дали могат да се движат по пътната мрежа в района. Това са основните мерки, които предприема общината по този въпрос.

В централната градска част на Гоце Делчев знаково е обозначена забраната за движение на превозни средства с животинска тяга, но има много нарушители. Най-често това са хора, които ровят в контейнерите и боклуците. За реда и спазването на общинската наредба следят екополицаи, които залавят нарушителите и им съставят наказателни постановления. Глобите за движение в забранените зони са по Наредба №1 на общинския съвет, като санкциите варират от 20 до 100 лева.

Екополицаите ловят и безпризорни домашни животни – коне, крави, овце, кози. Четириногите се прибират в специален приют. Това важи и за хванати животни да пасат в общински паркове, зелени площи и урбанизирани територии. За всеки започнат ден престой стопаните им заплащат по 20 лева на глава за едър добитък и по 10 лева на глава за дребен добитък.

Освобождаването на животните се извършва след представяне на квитанция за платена такса и възстановяване на нанесените щети. Ако собственикът не заплати разходите по престоя на животните или не ги потърси в седемдневен срок от получаване на съобщението за задържането им, същите се продават на публичен търг с явно наддаване. Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден