ЮЗДП заделя 1 милион лева за ремонт на баражи и залесяване

Баражите обират скоростта на водата

ЮЗДП е заделило 1 млн. лв. за укрепване и възстановяване на баражите, както и за залесяване, обяви зам.директорът на предприятието инж. Василий  Маринковски, цитиран от simitli.info.  Последните години не са се заделяли пари за такива неща. Баражите заедно със залесяванията са важни мероприятия за предотвратяване на наводненията  както на Благоевград, така и на земеделски земи. 
След  1953 година, голямото навfднение, което е случва в Благоевград, започва изграждане на технико-укрепителни съоръжения в землищата на селата Хърсово и Бистрица, каза и Калин Зашев, директор на териториално поделение Държавно горско стопанство-Благоевград. По думите му са изградени над 60 баража. Целта им е укрепване на бреговете и предпазване на Благоевград от поройни дъждове.
На Хърсовска река са изградени над 10 баража. Единият от тях е ремонтиран през миналата година за 180 000 лева и е единственият  криволинеен бараж. „След близо 60 години това съоръжение се нуждаеше от ремонт.  През 2015 година бе направен такъв,  защото беше тръгнало да се руши. Надяваме се поне още 60 години да ни помага. Тази година предстои ремонт на още 2 баража по-високо в Марулевска река. Ако тези баражи ги няма, при поройни дъждове скоростта на реката ще бъде много висока и ще се получи наводнение в Благоевград.  Баражите обират скоростта на водата. Миналата година във водосбора на река Хърсовска Държавно горско стопанство има над 200 дка ново залесяване.  Задбаражните пространства също ще бъдат почистени”, уточни още Зашев.
 


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен