Туристите от "Осогово" посетиха Юч бунар /СНИМКИ/

Отбелязаха годишнина от първия организиран поход

С поход до местността Юч бунар и тази година туристите от ТД ”Осогово”- Кюстендил поднесоха цветя на паметника на туризма и отбелязаха 102 години от първия организиран поход. С песни, стихове и приветствия многобройните любители на планината отбелязаха своя празник.

На 25 март 1914 г. 20 души - ученици от кюстендилската мъжка гимназия в една беседка на градската градина основават младежко туристическа дружество „Руен” с председател Кирил Цонев. Приема се, че тази дата е началото на организирания туризъм в Кюстендилския край. На 2 април 1914 год. е направен първият организиран поход до местността Юч бунар. След набиране на средства започва и строителството на първата хижа в Осоговската планина. Откриването й става на 12 юли - Петровден 1928 год. С построяването на хижата се сбъдва мечтата на кюстендилските туристи да си имат свой дом в планината. Дружеството развива активна дейност, която в годините около Втората световна война замира. Веднага след войната дружеството набира бързо сили, привлича в редиците над 350 членове. Правейки равносметка на дейността му през годините, то е имало не само отлични туристи, но и много добри планински водачи и не може да не споменем имената на Милан Киселички, Йордан Зарев, А. Икономов, д-р Д. Стефанов, Йордан Йорданов, м.с. Стефан Иванов, Благой Симов, Еремийчо Еремиев, д-р Хр. Демиревски, Кирил Давидков, Владимир Ников, Георги Пейчев и др. 
В своята над 100-годишна история дружеството полага основите и постига добри резултати в развитието на ориентирането, алпинизма и спортното катерене, спелеологията, водния и колотуризма. Успехи има и туристическият хор „Осоговско ехо”, който в своята творческа история завоюва редица призови награди.
Дружеството успешно развива връзките си със своите съседи от Македония и Сърбия. То е носител на два ордена „Кирил и Методий” І и ІІ степен по случай 50- и 75-годишнината си.
Постигнатите резултати през годините са плод преди всичко на всеотдайния труд, на усилията и стремежите на хората, работили в дружеството, на обществените деятели, на туристите, на ветераните на туристическото движение. 

До паметника на дружеството има поставена  информационна табела по вече реализирания  проект от дружеството „Зелена директна линия“. От нея може да се получи информация за групата секвои, които са много интересни и атрактивни. Те са обявени за природна забележителност през 1989 година. Това са и най-старите секвои в България, а възрастта им е над 130 години. Трите секвои гордо се извисяват, а около тях има и  цяла горичка от млади дръвчета. Туристите отново  се докоснаха и направиха безброй снимки на вековните дървета.

По проекта „Зелена директна линия“ са поставени още четири двулицеви табла - при „Вековна букова гора” край село Граница, в близост до хижа „Осогово”, при Полскоскакавишки водопад и Конявската планина, съдържащи снимки на съответния вид от флората или фауната, който се среща на определената територия и информация за

негото опазване. Така местните жители, гости и туристи в района ще се запознаят с биоразнообразието и  опазването му.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен