Продължава чистенето на пътя Слокощица - Ново село

Срутище потрупа пътния участък

Двете частични бедствени положения на територията на Община Кюстендил ще останат в сила до пълното ликвидиране на последиците от възникналите свлачищни процеси. Това каза пред радио "Фокус" Ивайло Чалъков, експерт „Управление на кризи” в общината. Той посочи, че се работи усилено по пробиване на пътя между селата Слокощица и Ново село, където са се натрупали тонове земна и скална маса.

"Пробиваме пътя, премахваме свлеклите се маси, но бедственото положение за там ще остане в сила, докато не премахнем всичко и не пуснем движението по пътя”, обясни Ивайло Чалъков. Същото важи и за пътя към село Дворище, в участък от който също има свличане, но движението там не е спирано. И на двете места работи фирма, включена в общинския план за действие при бедствия и кризи.