Избрани Новини

Общинският съвет в Сандански прие програмата за управление на общината

Един от заложените приоритети е активно усвояване на европейски средства

Програмата за управление, която е качена и на официалната страница на Община Сандански, е разработена на база предизборната програма на Кирил Котев, в която са представени поетите ангажименти към жителите на Община Сандански.

Едни от заложените приоритети са активно усвояване на европейски средства, ефективно управление на общинска собственост, прозрачно партньорство с бизнеса и създаване на условия за привличане на нови инвестиции. Изпълнението на програмата ще бъде съгласно спазване на всички закони и морални принципи, и чрез активен диалог с гражданите и бизнеса.

Всички заложени приоритети и дейности ще бъдат отчетени пред Общински съвет Сандански и се предвижда да бъдат изпълнени в мандат 2015-2019 г.

Основни приоритети, заложени в програмата на Кирил Котев, са развитие и модернизация на инфраструктурата, развитие на туризма, развитие на земеделието и животновъдството чрез създаване на браншови сдружения, развитие в сферата на здравеопазването, образованието, спорта и културата. Методите и инструментите за справяне и осъществяване на всяка точка в програмата са подробно описани.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)