Пълна ревизия и спиране на поръчките на Зелените в сектор „Биоразнообразие“

Региони

23-02-2016, 15:13

Снимка:

AMG

Автор:

AMG

Всичко от Автора

НГК „Природата за хората и регионите“ излезнаха изявление до медиите с искане за спиране на 250 милиона лева от Оперативна програма „Околна среда“ в сектор „Биоразнообразие“. Ето пълния текст:

Пълна ревизия и спиране на поръчките на Зелените в сектор „Биоразнообразие“

Главният инспекторат към Министерски съвет да извърши проверка за съмнения за корупция – как така едни и същи неправителствени организации и лица, свързани помежду си от коалицията „За да остане природа в България“ печелят повечето обществени поръчки по Оперативна програма „Околна среда“ в сектор „Биоразнообразие“.
Министерството на околната среда и водите, до излизане на резултатите от проверката, да спре Оперативна програма „Околна среда“ в частта за биоразнообразието.
В медиите бяха публикувани стряскащи данни за източването на ОП „Околна среда“, особено в частта за биоразнообразие.
За предишния програмен период, само за тази сектор, са дадени над 250 милиона лева. За новия период се очаква да се отпуснат още толкова. Въпреки тези огромни суми, ефектът за държавата и гражданите е повече от съмнителен. На 26 февруари се очаква Комитетът по наблюдение към МОСВ, в който участва представителката частната швейцарска офшорна компания WWF – Катерина Раковска, да започне разпределението на новите евросредства.
Публикуваме малка част от поръчките, спечелени от организациите от коалиция „За да остане природа в България“, включително и усвоените от WWF пари от европейските фондове:

Оперативна програма „Околна среда“

Зелени Балкани Стара Загора - бенефициент/изпълнител/партньор

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19663
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19494
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59985
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19447
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59556

Зелени Балкани - бенефициент/изпълнител/партньор

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19840
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59567
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59986
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19665

WWF - бенефициент/изпълнител/партньор

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59388
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19418

Фондация Биоразнообразие - бенефициент/изпълнител/партньор

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3422
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3556
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19846
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59604

Българско дружество за защита на птиците - бенефициент/изпълнител/партньор

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19773
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3476
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=23716

ПРОГРАМА ЛАЙФ

Зелени Балкани Стара Загора - бенефициент/изпълнител/партньор

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3534
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4282

WWF

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4761

Фондация Биоразнообразие

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4322

Българско дружество за защита на птиците

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3361
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3533
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3819
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4045
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4762
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4765&docType=pdf

Настояваме пред Министерски съвет и лично пред министър-председателя Бойко Борисов да разпореди проверка и да се спре изпълнението на ОП „Околна среда“ в сектор „Биоразнообразие“, за да се предотврати ново разхищение на милиони левове от държавния бюджет и европейските фондове.
Горният списък, който е малка част от съмнително спечелените поръчки от едни и същи организации в коалицията „За да остане природа в България“, ще бъде предаден на компетентните органи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен