Областта е девета в страната по размер на чуждестранните инвестиции

Животът

21-02-2016, 10:11

Снимка:

община Благоевград

Автор:

bladoevgradutre

Всичко от Автора

Най-много инвестиции са в сферата на услугите

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2014 г. възлизат на 384.7 млн. евро, което е със 8.8% повече в сравнение с 2013 година, показва справка на Националния статистически институт.

Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.8%. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема девето място в страната.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 161.0 млн. евро, с 18.5% повече в сравнение с 2013 година. В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 144.9 млн. евро или с 12.9% повече от 2013 година. През 2014 г. тези две дейности заедно формират 79.5% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2013 г. с 4.8 процентни пункта.

И през 2014 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Петрич, като в сравнение с предходната година те са с 29.0% повече. Oтносителният дял на инвестициите спрямо общия размер за областта се увеличава с 5.8 процентни пункта спрямо 2013 година.

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"