Избрани Новини

Министерството на културата дава шанс на държавните театри

Това са театрите в Благоевград, Смолян, Кърджали, Велико Търново, Враца, опарата в Стара Загора и др.

Министерството на културата дава шанс на държавните театри, които генерират голям преразход на средства, да заработят активно, да увеличат броя на сценичните си изяви и да представят изкуството си пред по-многобройна публика, съобщават от институцията на сайта си.

Министерството на културата ще покрие от собствения си бюджет преразхода на средства, допуснат от театрите в Благоевград, Смолян, Кърджали, Велико Търново, Враца, от Държавния музикален и балетен център в София и Операта в Стара Загора, както и от Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”. Тези културни институти трябва да представят още през този месец програми за финансово стабилизиране.

Програмите за финансово стабилизиране трябва да включват актуализиран репертоарен план до края на тази година, разчет на очакваните приходи и разходи, програма за разплащане на просрочените задължения, мерки за повишаване на размера на приходите, оптимизиране на разходите.

 Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)