Избрани Новини

Община Благоевград търси фирма за надзор на санирането

Максималната цена за услугата е до 761 597,60 лева без ДДС

Община Благоевград обявява възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура, за избор на изпълнител, който да упражнява строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Обособените позиции са четири, като в тях са включени по няколко блока в различни райони на града.

Максималният финансов ресурс за извършване на услугата не може да надвишава сумата от 761 597,60 лева без ДДС. За първата обособена позиция са заделени 176 415,89 лева, за втората - 150 285,64 лева, за третата - 217 905,65 лева, за четвъртата - 216 990,42 лева. Критерият за оценка в настоящата поръчка е "най-ниска цена". Оферти за участие се подават в деловодството на община Благоевград в срок до 17:30 ч. на 7 март тази година. Офертите ще бъдат отворени на 8 март от 10.00 ч. в зала 101 в сградата на кметството. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници и/или техни упълномощени представители, репортери от средствата за масово осведомяване и граждани, информира standartnews.com.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов