Търсят се наематели за 14 апартаменти на новите жилища в Дупница

По проект Община Дупница изгради 150 жилища

Община Дупница продължава набирането на наематели за новоизградените социални жилища в района на бившите казарми, информират от пресцентъра. Причината е в отказа на някои от одобрените наематели.

По проект Община Дупница изгради 150 жилища и през пролетта трябва да започне изграждането на инфраструктурата в района.

Всички, които искат да подадат документи за настаняване там, могат да го направят до 5 февруари в деловодството на общинска администрация. Има свободни 12 едностайни, 1 двустаен и един тристаен апартаменти. Кандидатите трябва да приложат следните документи: Удостоверение за промяна в данните на постоянен адрес от отдел “ГРАОН”, Община Дупница;  Удостоверение за семейно положение от Дирекция “ГРАОН”; Декларация за съжителство на семейни начела; Удостоверение за наличие или отсъствие на задължения за местни данъци, такси и други общински вземания от Община Дупница; Удостоверения за извършени сделки с имоти от Служба по вписвания за последните 10 години; Удостоверение за декларирани имоти от Дирекция "Местни данъци и такси" на Община Дупница; Служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година, а при наличие на други доходи – копие от данъчни декларации; Удостоверение за получаване или неполучаване на детски и социални надбавки от Дирекция социално подпомагане; Копие от решение на ТЕЛК, ако има такова и заявление за кандидатстване по образец, което може да бъде получено в деловодството.

За повече подробности тел: 0701 592 24Снимка на Деня

Щрихи от Плевен