С близо 20 бона глобиха фирми в Пиринско

95 проверки на 75 обекта извършиха инспекторите от РИОСВ – Благоевград през декември

Екоинспектори отмениха месечна санкция на петричка фирма и й наложиха нова глоба от над 6 бона, пише simitli.info.

95 проверки на 75 обекта извършиха инспекторите от РИОСВ – Благоевград през декември. Съставени са 2 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 8 наказателни постановления в размер на 19 600 лв.

Актовете са на фирма "Ивис“ ЕООД, Банско за това, че не са съхранявани записи от видеонаблюдение и на ”Евро мийт енд милк” ЕООД Благоевград за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени с издаденото разрешително за заустване. 

Няколко фирми са глобени с по 2 000 лв. за неводене на отчетност на отпадъците по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това са „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА“ АД,  Кресна, „СЕРЖ - 2013“ ЕООД, Петрич и „А.С.А – АНТОН САШОВ АНТОНОВ“ ЕООД, също от Петрич.

„КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИЙТ“ ООД, Благоевград, е санкционирана с 300 лв. за непровеждане на емисионен контрол - собствени периодични измервания на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от горивен източник, изгарящ природен газ. На „А-СТРОЙ“ ЕООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово, за непровеждане на емисионен контрол - собствени периодични измервания на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от асфалтосмесителна инсталация, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева. На „АГРОМАХ РОУДА“ ЕООД, Благоевград, за неизпълнение на предписание, дадено по реда на Закона за опазване на околната среда, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.

През периода със заповед на директора на РИОСВ са отменени 5 текущи месечни санкции на фирмите „А-строй“ ЕООД, с. Абланица за спиране на дейността на асфалтосмесителна инсталация тип „SIM GP 130“, намираща се в с. Баничан, общ. Гоце Делчев, на „Фурнир пласт“ ООД, Симитли, поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми с вредни вещества - въглероден оксид и прах, от парен котел тип ПКМ 4.0 с изградена предкамера за изгаряне на дървесни отпадъци, на «Винарска изба-Вила Мелник» ООД с. Хърсово, община Сандански за отмяна на текуща месечна санкция във връзка с преустановяване на замърсяването на водите, на «Бестпластик» ООД с. Капатово, община Петрич е отменена текуща месечна и е наложена нова текуща санкция с наказателно постановление на "Бестпластик" ООД с. Капатово, община Петрич, в размер на 6 546,00 лв. месечно.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен