Отдават под наем 33 земеделски земи в Кюстендилско

Търгът ще се проведе на 18.01.2016 година от 10 часа

Със заповед на кмета на Община Кюстендил Петър Паунов е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 33 земеделски земи. Той ще се проведе на 18.01.2016 година от 10,00 часа в залата на ІІ етаж в сградата на Община Кюстендил. 7 от обявените на търг земи се намират в село Политинци. Началната тръжна цена за декар варира между 4-8 лв., в зависимост от квалификацията и разположението на имота.

Тръжните документи за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, до 15 часа на 14.01.2016г. Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил. Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена.