Община Благоевград издаде близо 1200 пропуска за "синя зона"

10% от местата за паркиране са за инвалиди

Община Благоевград издаде 1172 пропуска за „синя зона". Право на талони за безплатно паркиране имат физически лица с постоянен адрес в периметъра на платеното паркиране. Друго условие е собственикът на автомобила да не притежава гараж или такъв с променено предназначение на съответния адрес. Пропуск за безплатно паркиране се издава на един автомобил на жилище. Желаещите да получат талон за безплатно паркиране трябва да отговарят на условията, посочени по-горе, както и да подадат заявление по образец и копие от регистрационния талон на колата. Пропуските се издават целогодишно, като за целта документи се подават в деловодството на партера в сградата на кметството.

При липса на свободни места за паркиране в района, право на преференциално паркиране имат първите заели съответните места. Всички останали паркират по общия ред на други места в "синя зона" срещу заплащане на служители. За целта е създадена система за плащане чрез SMS на кратък номер 1373, като съобщението трябва да съдържа регистрационния номер на автомобила, изписан на латиница, без интервали. Престоят може да бъде платен и чрез служители на „Паркинги и гаражи". Цената за престой е 1 лев на час. Според приетата Наредба от общинския съвет 10% от местата за паркиране са за инвалиди, като те са обозначени по подходящ начин и са освободени от такси.

Според приетата наредба от ОбС в „Синя зона” 10% от местата за паркиране са за инвалиди, като те са обозначени по подходящ начин. Ползваните от инвалидите определени места са освободени от такси.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен