Проверяват съоръженията за игра в Благоевград

Ще бъде оценявана изправността на уредите за игра

По заповед на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов специално сформирана комисия проверява състоянието на съоръженията за игра в детските градини и училищата, намиращи се на територия на общината. По време на проверките ще бъде оценявана изправността на уредите за игра и спорт на откритите спортни и детски площадки, физкултурни салони и помещения, приспособени за тази цел. При установяване на уреди и съоръжения, които не отговарят на изискванията и нормите за безопасност, достъпът и ползването им ще бъде преустановено незабавно, до пълното отстраняване на повредата.

Според изготвената заповед, при съмнение за повреда и необходимост от техническа експертиза, следва да се възложи последваща проверка от сертифициран изпълнител-  юридическо или физическо лице.

В комисията, проверяваща състоянието на съоръженията, участват и директорите на детските и учебни заведения от Община Благоевград.