Избрани Новини

В ЮЗУ обсъждат религията и общочовешките ценности

Доклад на тема: "Религия и общочовешки ценности" ще изнесе доц. д-р Петя Пачкова

Днес от 14.30 ч. в зала 442, Първи корпус на Югозападния университет в Благоевград ще се състои поредното заседание на академичния семинар на катедра "Философски и политически науки". Доклад на тема: "Религия и общочовешки ценности" ще изнесе доц. д-р Петя Пачкова.

На вниманието на публиката ще бъдат поставени следните въпроси: Има ли общочовешки ценности и ако "ДА", кои са те? Какво е отношението на различните видове религии (в това число на християнската), към тези ценности - доколко ги стимулират или дестимулират?Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден