195 ученици са напуснали училище в Кюстендил за година

Семейни проблеми са най-честите причини за напускането

За една година 195 ученици да напуснали общообразователните училища, съобщиха от отдел „Статистически изследвания – Кюстендил”. 172 от напусналиге са били учащи в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини- 100 или 51.3% от общия брой на напусналите, следван от заминалите в чужбина - 30.3% и на напусналите поради нежелание да учат- 13.3%.
През 2014 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 683 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 385 души. Учителите в общообразователните училища през учебната 2014/2015 година са 729, или с 14 по-малко в сравнение с предходната година. Жените преобладават в учителската професия, като съставляват 87.2% от общия брой на учителите. В една паралелка в общообразователните училища има средно по 22 ученици.

В област Кюстендил има едно училище за деца със специални образователни потребности. Броят на учащите се в него се запазва същия в сравнение с предходната учебна година.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия