МОСВ: Нивата на реките ще се понижават или задържат

Три дни не се очакват валежи

Нивата на реките ще се понижават или задържат, съобщиха от Министерство на околната среда и водите(MOСВ). По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) днес ще е без валежи. В сряда и четвъртък също няма да вали.
През изминалото денонощие водните нива на реките в цялата старана са се понижавали. По-значителни понижения са регистрирани на река Огоста при Бутан с - 42см, р. Осъм при с. Изгрев с - 37см ( Дунавски басейн), р. Марица при Свиленград с - 25см, (Източнобеломорски басейн). Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са горните течения на реките Искър, Вит, Осъм, Черни Лом (Дунавски басейн), реките в Черноморския басейн, Тунджа, Върбица (Източнобеломорски басейн) и в горното течение на река Струма (Западнобеломорски басейн).
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Източнобеломорски басейн: изменения на речните нива от - 25 см до + 15см
Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижили с до - 8 см
В Източнобеломорския басейн днес и през следващите 2 дни се очаква водните нива в целия водосбор да се понижават. Системата за ранно предупреждение на НИМХ - БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива в поречията ще останат под праговете за предупреждение, а за водосбора на река Арда, че водните количества в поречието на реката ще са под праговете за предупреждение.
В Западнобеломорския басейн днес и през следващите 2 се очаква водните нива в целия водосбор да се понижават.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен