Дарение от Корея получи Югозападния университет

Два нови софтуерни пакета дариха корейски инвеститори

Два нови софтуерни пакета даряват корейски инвеститори за ЮЗУ „Неофит Рилски“, съобщиха от културната институция. Корейска софтуерна компания дарява на Югозападния университет два нови софтуерни пакета, които ще бъдат използвани съответно от катедра „География, екология и опазване на околната среда" към Природо-математическия факултет и катедра „Машиностроителна техника и технологии“ към Техническия факултет за научноизследователски цели.
Министерството на образованието и науката  сключи меморандум за сътрудничество с южнокорейска компания  за дарение на софтуерни програми за структурен дизайн и симулационен софтуер в областта на архитектурата, строителството, геотехническия инженеринг и механоинженеринга. Компанията безвъзмездно ще дарява продуктите си на висши училища от България. Целта на сътрудничеството е да бъдат осъществени проекти и инициативи за подобряване на националната конкурентоспособност, насърчаване на обучението в сферата на дигиталните технологии и подобряване на образованието за постигане на интелигентен растеж. Освен ЮЗУ „Неофит Рилски“ още тринадесет висши училища са се възползвали от дарението.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен