Избрани Новини

Завърши проектът "Нов шанс за успех"

Проектът е за ограмотяване на възрастни

Експерти от Министерството на образованието и науката ще отчетат в Благоевград  реализирания проект „Нов шанс за успех". Събитието е на 9 октомври, петък, от 14,00 часа в конферентната зала на хотел „Езерец".

Проектът е за огрмотяване на възрастни и е осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Изпълнява се от МОН чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" и е насочен към неграмотни и слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат статут на ученици.  Целта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до реализацията им на пазара на труда.

В изпълнение на проектните дейности е разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни, който включва разработване на специална методология за провеждане на обучението (учебни планове, учебни програми, методически и учебни пакети), осъществяване на обучението, провеждане на тестове и сертифициране на постигнатите резултати.

 Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)