Общинският фонд "С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” се отчете

От създаването му досега са изплатени 66 436,59 лева

В Община Сатовча отчетоха постъпилите и съответно дарени на социално слаби деца и семейства пари от Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”. До 31.8.2015 година в Общинския фонд са постъпили общо 4 649 лева. По решение на Комисията за второто   четиримесечие на 2015 година са изразходвани общо 5 490 лева, от които 1000 лева за подпомагане на Иванина Георгиева Караджова от Вълкосел, 990 лева за подпомагане на Стивън Мехмедов Фърладжов от Слащен, 3000 лева за Никола Георгиев Карабунаров от Сатовча и 500  лева за подпомагане на Анета Валентинова Хорозова от Сатовча. Общо постъпили в  сметката  на  фонда до 31.8.2015 година са 84 977,21 лева. Общо изплатени по решения на Комисията към 31.8.2015 година са 66 436,59 лева. Фондът продължава да набира средства за подпомагане на всички, които се нуждаят от помощ в община Сатовча.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен