Избрани Новини

Благоевград и Делчево започват общ проект за предотвратяване на речни наводнения

Изпълнението на проекта е за Брегалница и Бистрица

Започна реализирането на съвместния проект на община Благоевград и македонската община Делчево „Мерки за предотвратяване на наводнения на реките Брегалница и Бистрица”. Изпълнението на проекта е с продължителност 24 месеца.

В момента се изпълняват дейности за почистване на коритото на река Благоевградска Бистрица. Те започнаха от моста на „Св. Димитър Солунски” и ще обхванат коритото на реката до баражите покрай алеята за парк „Бачиново”. Целта на проекта е да се осигурят устойчиви мерки за предотвратяване на наводненията. Благодарение на него ще се подобри и организацията при управление на водните системи, като се въведат мерки за защита от наводнения и управление при кризи на реките от трансграничния район. Това ще бъде направено в сътрудничество със съответните организации в областта на хидрологията и метеорологията, басейнова дирекция и гражданска защита.

Дейностите по обезопасяване на реките включват почистване на речните корита и подновяване /рехабилитация на хидротехническите съоръжения по поречието на реката, разработване на цялостни планове за действие за защита от наводнения, съвместни дискусии и обучения, възстановяване на транснационалните зони в първоначалния вид преди наводненията).

С реализирането на проекта около 50 000 жители от трансграничния регион ще бъдат пряко или косвено повлияни от мерките по предотвратяването на наводнения в общините Благоевград и Делчево.

 

 Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)