Празнуваме Европейския ден на езиците

Целта е да отпразнува езиковото разнообразие на Европа

2001 година беше обявена от Съвета на Европа за Европейска година на езиците. Оттогава всяка година, на 26 септември се празнува Европейският ден на езиците в 47 страни-членки на СЕ.

Целта на Европейският ден на езиците е да отпразнува езиковото разнообразие на Европа и да подкрепи владеенето на повече чужди езици. Навсякъде в Европа се организират мероприятия, които имат за цел да мотивират хората да учат нов език или да достигнат до по-добро ниво на вече познат език. Изучаването на езици помага не само в общуването между хората, но също така и в преодоляването на интелектулните бариери.

Във все повече глобализираното общество владеенето на чужди езици дава по-големи шансове – шанс за работа, шанс за следване, шанс за по-добър живот както в нашата страна, така и в други части на света.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"