Избрани Новини

Показват в изложба "Пирамиди от древна Тракия"

Лекция за последните научни изследвания изнесе проф. Васил Марков

Продължава ретроспективната документална фотоизложба, посветена на 15 годишнината от Националната интердисциплинарна експедиция „Тракийски светилища от Западните Родопи, Пирин, Рила и Средна гора“, организирана от Университетския научно-изследователския център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Археологическия институт с музей при БАН,  Института за космически изследвания и технологии при БАН – филиал Стара Загора, Регионалния етнографски музей- Пловдив, Народната обсерватория „Юрий Гагарин“, Стара Загора.

Представени СА най-значимите открития и научни резултати на изследователския колегиум от университетски преподаватели, докторанти и студенти от специалностите  "Културология", "Култура и медии" и "Култура и културен туризъм" при ЮЗУ „Неофит  Рилски“на учени от БАН за последните 15 години.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден