Правителството прехвърли имот на община Дупница

В бившата професионална гимназия ще се гради център по изкуство

Правителството прехвърли на община Дупница имот за изграждане на комплекс за култура и изкуство. Имотът е с отпаднала необходимост за Професионалнатата гимназия по облекло и стопанско управление. Гимназията е получила допълнителни помещения през 2007 г. за подобряване на условията на обучение и не ползва от години старите работилници. Сега местната власт ще може да ги използва за изграждане на комплекс за култура и изкуство, включително за подреждане на историческа експозиция и провеждане на извънкласни занимания.