Общинският фонд "С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча“ продължава да помага

Всеки може да направи своето дарение

С решение №265 / 2006 година на Общински съвет Сатовча е приет Вътрешен правилник на комисията на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча“. Общинският фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” има за основна цел финансово да подпомага български граждани от община Сатовча до 18 години, нуждаещи се от лечебни процедури в страната и чужбина. Бюджетът на фонда се формира предимно от парични дарения. Дарения могат да бъдат направени по банкова сметка: IBAN - BG98DEMI92408400043012 BIC: DEMIBGSF Код на вид плащане: 445100 Общинска администрация-Сатовча Търговска банка „Д” - АД- клон Г.Делчев.

Целият живот на човек протича в опити: опитва се да кара колело, опитва се да напише домашните си, опитва се да работи повече. Неусетно прохождаме, но първите ни стъпки винаги са към онези хора, чиято любов към нас е неизмерима. Затова Ви приканваме да направим общи стъпки към милосърдието и благотворителността и да дарим на децата на община Сатовча още години живот, за да бъдат с онези, които обичат.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен