Министър Петкова: Дупница е сред отличниците на Норвежката програма

Това са 6 училища, детски градини и общинската болница

В Дупница по Норвежката програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще се изпълняват мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в девет обекта. Това са 6 училища, детски градини и общинската болница на обща стойност 727 880 лева. Модернизацията ще гарантира отоплението през зимния сезон и ще се намалят разходите за отопление. Енергийният министър Теменужка Петкова заедно с кмета на Дупница инж. Методи Чимев посетиха две училища -  ОУ "Евлоги Георгиев" и СОУ "Св. Паисий Хилендарски".

По думите на Петкова Дупница е сред отличниците по Норвежката програма с одобрените девет сгради. Предвижда се изпълнението на проектите да приключи до 30 април 2016 г.

След изпълнение на проект по Международен фонд "Козлодуй" е подменено осветлението в целия град Дупница. Това е довело до намаляване разходите на електроенергия с 30%.