Няма да бутат ромските постройки в Гърмен до края на септември

Новата отсрочка е от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Нова отсрочка дадоха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за събарянето на ромските къщи в гърменския квартал "Кремиковци". Причината този път е, че до настоящия момент в ДНСК не е получена информация за настаняване на засегнатите семейства. Досега в ромския квартал на Гърмен вече са премахнати 8 незаконни  строежа, а за други 14 ще бъде уведомен  кмета на общината Минка Капитанова, която да предприеме съответните действия по принудителното събаряне. Предстои отстраняване на още 102 постройки, информират от МРРБ. За два строежа е възложено принудително премахване в периода от 13.07.2015 г. до  24.07.2015 г. Действията на ДНСК са обжалвани и са потвърдени от съда като законосъобразни. Въпреки това, след представена информация от дирекция „Социално подпомагане“ и от Агенция за закрила на детето, че постройките се обитават от семейства с деца с увреждания, както и че семействата категорично отказват да бъдат настанявани в социални жилища и след получено уведомление от Министерството на  правосъдието, че може да бъде наложена привременна мярка спрямо българската страна, ако не се предостави спешно информация за гаранции спрямо уязвимите лица, срокът за премахване е удължен до края на август. Тъй като влезлите в сила заповеди задължително следва да бъдат приведени в изпълнение, от ДНСК е отправено писмо до кмета на община  Гърмен Минка Капитанова, с което е уведомена, че предстои премахване на още 20 постройки, за които вече е избран изпълнител и предстои да се насрочи  дата за принудително премахване. За да  се гарантира опазването на правата на уязвимите лица, които са лица с постоянна  адресна регистрация в община Гърмен, е изискано от кмета на общината незабавно  да предостави в ДНСК график със срокове  а временно настаняване на засегнатите семейства с оглед определяне дата за изпълнение на заповедите. Тъй като до настоящия момент в ДНСК не е получена информация за настаняване на засегнатите  семейства, срокът за принудително  изпълнение на двете заповеди е удължен  до 30.09.2015 година.

Още в началото на август кметицата Капитанова призова съселяните си да дадат за ползване на ромски семейства неизползвани къщи, етажи или апартаменти. До този момент се бяха отзовали само две семейства от Гърмен и едно - в процес на преговаряне - от Огняново. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен