Проверяват дворове на детски градини и училища

До 4 септември трябва да бъдат отстранени всякакви нередности

Със заповед на кмета на Община Дупница е създадена комисия от общински служители, която да извърши проверка за състоянието на дворовете и спортните площадки на общинските училища и детски градини. Комисията включва еколог, представител на строителен отдел и специалист по образованието. Кметът на Дупница инж.Методи Чимев е дал срок до 4.09.2015 г. за работа на комисията с цел до започване на новата учебна година да бъдат отстранени всички нередности, застрашаващи живота и здравето на децата. На 3 септември 2015 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на партера на Община Дупница ще се проведе среща между директорите на училищата и детските градини и представители на КАТ, РУ на МВР и РС ПБЗН, във връзка с предстоящото начало на учебната 2015/2016 г. Ще се обсъдят въпроси, свързани с организацията на 15 септември – откриването на новата учебна година и мерките за осигуряване безопасността на движението.