Имоти с площ до 10 дка могат да бъдат наемани от общината в Банско

Предимство при наемането имат безимотни и малоимотни граждани

В Банско се проведе редовна сесия на Общински съвет. На редовно заседание съветниците одобриха годишния списък с маломерни имоти от общинския поземлен фонд, който ще бъде предоставян на земеделските производители през стопанската 2015-2016 година. Това са имоти с площ до 10 дка, като предимство при наемането им ще имат безимотните и малоимотни граждани.

Във връзка с развитие на дейността на „Оксал Банско” АД – дружество с общинско участие, което има намеренията да инвестира средства за изграждането на модерен медицински център в Банско, бе избран нов представител в управителния му съвет. Общинският съвет одобри закриването на услугата Наблюдавано жилище на територията на общината, поради слабата й адекватност към нуждите на социалните потребители. След направен анализ ще бъдат пренасочени ресурси за развитието на функциониращия Център за социална рехабилитация и интеграция – иновативна услуга, която се търси от потребителите. Нейният капацитет ще бъде увеличен двойно, като това ще даде възможност на повече хора да се ползват от психологическа, логопедична и рехабилитационна подкрепа.  Материалната база на услугата Наблюдавано жилище се трансформира в общинско жилище със специален статут. То ще се ползва по съответните правила и в него ще бъдат настанявани потребители на социални услуги, готови за самостоятелен живот.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен