Провериха за гражданската регистрация в Благоевградско

В Благоевград има подадени най-много адресни заявления от цялата област

Успешно приключиха проверките на комисиите за гражданската регистрация в област  Благоевград, съобщава БНР. В състава на комисиите се включиха представители на Областна  администрация Благоевград, служители на общинските администрации от 14-те общини в областта, представители на полицията и на служба ГРАО.

Целта на проверките бе да се проверят адресните  регистрации за периода от 1 юли 2014г. – 30 април 2015 г., по отношение на тяхната законосъобразност. Това обстоятелство произтича от Закона за гражданската регистрация.

От представените протоколи пред Областния управител е констатирано, че на територията  на община Благоевград има подадени най-много адресни карти за настоящ адрес и заявления за постоянен адрес – общо 5415 бр. Тя е следвана от община Петрич, в която са подадени общо 2065 адресни карти и заявления. Най-малко са подадените заявления и адресни карти на територията  на община Белица - само 193 бр.

По време на проверките не са установени нарушения на разпоредбата на закона, съотносими към гражданската регистрация за проверявания период.