В Разлог извършиха проверка по Закона за гражданската регистрация

Няма нарушения на закона

На територията на община Разлог бе извършена проверка в изпълнение на Закона за гражданската регистрация, за извършване на адресни регистрации или за промяна на адреса. Проверката бе извършена по заповед на инж. Красимир Герчев, кмет на община Разлог. В извършената проверка участваха служители на общинска администрация – Разлог, експерт от  Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ, експерт от Областна администрация – Благоевград, полицейски инспектор от Районно управление – Разлог.

Извършената проверка показва, че за периода 1.07.2014г. – 30.04.2015г. в Разлог са подадени 220 броя адресни карти за настоящ адрес и 172 броя заявления за постоянен адрес. За село Баня са подадени 35 броя адресни карти за настоящ адрес и 29 броя заявления за постоянен адрес. За с. Бачево са подадени 17 броя адресни карти за настоящ адрес и 12 броя заявления за постоянен адрес. За село Годлево са подадени 5 броя адресни карти за настоящ адрес и 5 броя заявления за постоянен адрес. За село Горно Драглище са подадени 23 адресни карти за настоящ адрес и 20 броя заявления за постоянен адрес. За село Добърско няма подадени адресни карти за настоящ адрес, има подадени 2 заявления за постоянен адрес. За село Долни Драглище са подадени 21 броя адресни карти за настоящ адрес  и 11 броя заявления за постоянен адрес. За село Елешница за подадени 13 броя адресни карти за настоящ адрес и 21 броя заявления за постоянен адрес.

За всички подадени  и проверени  заявления на територията на община Разлог  са спазени  изискванията  на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адреса.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен