Представиха оперативната програма "Развитие на човешките ресурси“

Крайният срок за предаване на проектите е 14 септември

Пред  работодатели, експерти и неправителствени организации бе представена оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“с нейните две схеми - „Ново работно място“ и „Активни“. На финансов ресурс могат да разчитат работодатели независимо от икономическата сфера и мащаба на бизнеса им. Той е 100% за микро, малки и средни предприятия и 80% - за големи. Целта е да бъдат създадени устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. В програмата могат да се включат хора с ниска степен на образование и продължително безработни, хора с увреждания, безработни над 54 години и младежи до 29 години.

Крайният срок за предаване на проектите е 14 септември 2015 година. Кандидатстването става онлайн чрез системата ИСУН - 2020. Очаква се да бъдат обхванати 3 000 трайно безработни и хора с увреждания, поне 2 500 да придобият нова квалификация и 2 500 да бъдат наети на работа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен